Brancusi.org 

Comunitatea online a Cartierului "Constantin Brancusi", 
proiect ANL, Sector 6, Bucuresti 

Ordonanta de urgenta nr. 59 din 23/05/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

Art. I. - Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

   1. Dupa litera c) a alineatului (1) al articolului 4 se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:
    "d) o subventie ├«n cuantum de 20% din valoarea locuintei, numai pentru prima locuinta construita cu credit ipotecar, destinata persoanelor sau familiilor care nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub forma de subventii pentru o alta locuinta."
   2. Dupa alineatul (2) al articolului 4 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
    "(3) Subventia prevazuta la alin. (1) lit. d) se asigura de la bugetul de stat de catre Agentia Nationala pentru Locuinte prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei."
   3. Dupa articolul 4 se introduce articolul 41 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 41. - Agentia Nationala pentru Locuinte este autorizata sa efectueze toate operatiunile imobiliare necesare construirii, finalizarii si predarii catre beneficiari a locuintelor construite prin programele proprii."
   4. Dupa articolul 24 se introduce articolul 241 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 241. - (1) Pentru constructia de locuinte din lemn destinate ├«nchirierii tinerilor proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au ├«mplinit v├órsta de 18 ani, masa lemnoasa necesara se asigura de Agentia Nationala pentru Locuinte. (2) Masa lemnoasa prevazuta la alin. (1) se pune ├«n mod gratuit la dispozitie Agentiei Nationale pentru Locuinte, la solicitarea fundamentata a acesteia, de catre Regia Nationala a Padurilor."

   Art. II. - Pentru anul 2002 se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca ├«n bugetul de stat modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

   Art. III. - ├Än termen de 30 de zile de la data intrarii ├«n vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va actualiza Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 152/1998 si le va supune spre aprobare Guvernului.

   Art. IV. - Dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta Legea nr. 152/1998, publicata ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata ├«n Monitorul Oficial al Rom├óniei, Partea I, d├óndu-se textelor o noua numerotare.
 

(c) Brancusi.org