Brancusi.org 

Comunitatea online a Cartierului "Constantin Brancusi", 
proiect ANL, Sector 6, Bucuresti 

Prin Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr. 125 din 28.10.2004 au fost aprobate urmatoarele criterii si punctaje privind stabilirea ordinii de prioritate in repartizarea locuintelor pentru tineri in Cartierul "Brancusi":


1. SITUATIA LOCATIVA ACTUALA:
1.1. Chirias in fond locativ privat
a) In sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - 5 pct.,
b) In Municipiul Bucuresti, indiferent de sector - 1 pct.;

1.2. Tolerat:

1.2.1. In spatiu la parinti -
a) In sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - 5 pct.,
b) In Municipiul Bucuresti indiferent de sector - 1 pct.;

1.2.2. La alte persoane:
a) In sectorul 6 al Municipiului Bucuresti - 5 pct.,
b) In Municipiul Bucuresti indiferent de sector - 1 pct;

1.3. Chirias, tolerat sau proprietar in afara Municipiului Bucuresti - 1 pct.;

1.4. Suprafata locuibila detinuta (cu chirie, tolerat in spatiu): mp/locatar sau membru al familiei solicitantului -
a) mai mare de 18 m.p. - 1 pct.,
b) intre 15 m.p. si 18 m.p. inclusiv - 2 pct.,
c) intre 12 m.p. si 15 m.p. inclusiv - 3 pct.,
d) intre 8 m.p. si 12 m.p. inclusiv - 4 pct.,
e) mai mica de 8 m.p. - 5 pct.

2. STAREA CIVILA ACTUALA:
2.1. Starea civila - a) casatorit - 3 pct., b) necasatorit - 1 pct., c) familie monoparentala - 3 pct.;
2.2. Nr. persoane in intretinere- a) copii (pentru fiecare copil) - 1 pct., b) alte persoane, indiferent de numarul acestora - 1pct.

3. STAREA DE SANATATE:
3.1. Sanatos - nu se puncteaza,
3.2. Boala de care sufera solicitantul, un alt membru al familiei acestuia sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinerea acestuia, dovedita prin: handicap grav sau grad de invaliditate - 4 pct., handicap accentuat sau grad de invaliditate II - 3 pct., handicap mediu sau grad de invaliditate III - 2 pct., certificat medical avizat de medicul de familie, cu drept la insotitor sau o camera in plus -1 pct.

4. VECHIMEA CERERII:
4.1. pana la un an - 0 pct.,
4.2. pentru fiecare 12 luni - 1 pct.

5. VENITUL MEDIU NET LUNAR/ MEMBRU DE FAMILIE:
5.1. mai mic decat salariul minim pe economie - 1 pct.,
5.2. Intre salariul mimin pe economie si salariul mediu brut lunar pe tara - 4 pct.,
5.3. peste salariul mediu brut lunar pe tara - 7 pct.

6. NIVELUL DE STUDII SI/SAU PREGATIRE PROFESIONALA:
6.1. fara studii si fara pregatire profesionala - 1 pct.,
6.2. scoala generala - 2 pct.,
6.3. scoala profesionala - 3 pct.,
6.4. studii medii - 4 pct.,
6.5. studii postliceale sau superioare de scurta durata - 5 pct.,
6.6. cu studii superioare - 6 pct.,
6.7. cu studii superioare, care isi desfasoara activitatea potrivit calificarii - 9 pct.

7. LOCUL DE MUNCA:
7.1. institutii publice sau de interes public local si comunitar - 7 pct.,
7.2. institutii publice sau de interes public central/national - 5 pct.,
7.3. companii si regii autonome de interes comunitar - 4 pct.,
7.4. companii si regii autonome de interes national - 3 pct.,
7.5. agenti economici din sectorul 6 - 3 pct.,
7.6. agenti economici din celelalte sectoare - 2 pct.,
7.7. alte locuri de munca - 1 pct.

8. CRITERII SPECIALE:
8.1. tineri din casele de ocrotire sociala, care au implinit varsta de 18 ani -3 pct.,
8.2. solicitantii care au adoptat copii din casele de ocrotire sociala - 2 pct.
8.3. evacuati din locuinte in virtutea unor prevederi contractuale si/sau legale care nu tin de vointa si comportamentul acestora sau din locuinte retrocedate de stat fostilor proprietari, chiriasi in locuinte retrocedate de stat fostilor proprietari - 2 pct.,
8.4. beneficiari ai prevederilor Legii nr. 341/2004 - 1 pct.,
8.5. repatriati - 1pct.

(c) Brancusi.org