Se modifică modul de calcul al chiriilor

Subiecte specifice chiriaşilor din cartierul Brâncuşi.
Post Reply
locatarnervos
Posts: 87
Joined: Thu Oct 03, 2013 7:32 pm

Se modifică modul de calcul al chiriilor

Post by locatarnervos » Mon Oct 14, 2013 11:05 pm

http://www.primarie6.ro/proiecte-de-hot ... e-publica/

'' Chiria datorată poate fi achitată pană la data de 30 ale lunii pentru care a fost calculată în
numerar la casieria Direcţiei de Administrare a Fondului Locativ Sector 6.
Calculul chiriei se va efectua la cursul de schimb lei/euro în vigoare la data încheierii
prelungirii contractului de închiriere.

III. OBLIGAŢIILE PARŢILOR PRIVIND FOLOSIREA ŞI ÎNTREŢINEREA SPAŢIILOR
CARE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI
Se completează după cum urmează:
b) Chiriaşul se obligă:
- Să constituie fondul de cheltuieli pentru plată utilitaţi care se alimentează în avans reprezentând
valoarea cea mai mare a întreţinerii dintr-un an calendaristic pentru fiecare locuinţă;

- Să plătească cotele de întreţinere afişate pe lista lunară de plată în termen de maxim 20

User avatar
gogu2006-nivhelat
Posts: 331
Joined: Sun Dec 11, 2011 4:47 pm

Re: Se modifică modul de calcul al chiriilor

Post by gogu2006-nivhelat » Sun Dec 15, 2013 6:42 pm

Poate confirma sau infirma cineva care a semnat actul aditional:
- daca i sa cerut alt fond de rulment decat cel achitat deja ?
- chiria noua in urma recalcularii ?

Post Reply